شرایط ثبت‌نام در کاریابی موفق کار

 1-کپی کارت ملی

 همراه داشتن کپی کارت ملی الزامی میباشد.

2-پرداخت مبلغ ۳۰ هزارتومان که هزینه ثبت نام‌است و قابل برگشت نمی باشد.

توجه: برای معرفی بکار ارائه سفته یا چک به مبلغ ۲ میلیون تومان اجباری است که ضمانت کارجو جهت پرداخت حق الزحمه کاریابی می باشد و در صورت اشتغال بکار بعد از تسویه حساب و یا در صورت انصراف از کاریابی وثیقه کارجو قابل برگشت می باشد.

 

3- جهت دانلود فرم رزومه کلیک کنید…