گرافیک (01622)

Logo

گرافیک (01622)

گرافیک

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

تحصیلات

دیپلم دیپلم گرافیک

سوابق کاری

اپراتور دفترخانه اسناد رسمی
11 سال

مهارت های حرفه ای

  • اپراتور
  • گرافیک

خلاصه کاندید