کارشناسی کامپیوتر(02136)

Logo

کارشناسی کامپیوتر(02136)

کارشناسی کامپیوتر

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مشاغل مورد علاقه: توسعه دهنده FRONT-END

تحصیلات

در حال تحصیل
دانشگاه یزد کارشناسی_کامپیوتر نرم افزار

معدل 18/48

مهارت های حرفه ای

  • کارشناسی کامپوتر
  • نرم افزار کامپیوتر

خلاصه کاندید