کارشناسی کامپیوتر نرم افزار (01601)

Logo

کارشناسی کامپیوتر نرم افزار (01601)

کارشناسی کامپیوتر نرم افزار

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point,Photoshop

تحصیلات

1395
آموزشکده سمیه نجف آباد کاردانی_کامپیوتر نرم افزار

معدل 16/21

1400
جهاد دانشگاهی کارشناسی_ کامپیوتر نرم افزار

معدل 17/11

مهارت های حرفه ای

  • کارشناسی کامپیوتر
  • کامپوتر نرم افزار
  • نرم افزار

خلاصه کاندید