کارشناسی نقشه کشی و طراحی صنعتی (01424)

Logo

کارشناسی نقشه کشی و طراحی صنعتی (01424)

نقشه کشی و طراحی صنعتی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

تحصیلات

1398
شهید خدادادی انزلی کاردانی-نقشه کشی و طراحی صنعتی
1401
شهید مهاجر اصفهان کارشناسی - نقشه کشی و طراحی صنعتی

سوابق کاری

طراح صنعتی (کارآموز) شرکت مانی طرح بارمان
مهرماه 1400 الی آذرماه 1400

مهارت های حرفه ای

  • نقشه کشی و طراح صنعتی

خلاصه کاندید