کارشناسی نرم افزار-طراحی سایت (0288)

Logo

کارشناسی نرم افزار-طراحی سایت (0288)

کارشناسی نرم افزار

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

گذراندن دوره Node js (express)

گذراندن دوره Php (laravel)

گذراندن دوره سایت toplearn

گذراندن دوره سایت roxo

مشاغل مورد علاقه : طراحی سایت (بک اند)

تحصیلات

1401
دولتی شهرکرد کارشناسی-نرم افزار

معدل 15

مهارت های حرفه ای

  • طراحی سایت
  • نرم افزار

خلاصه کاندید