کارشناسی مهندسی کشاورزی (0224)

Logo

کارشناسی مهندسی کشاورزی (0224)

مهندسی کشاورزی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مشاغل مورد علاقه : پشتیبانی فروش

تحصیلات

1397
پیام نور زرین شهر کارشناسی_مهندسی کشاورزی (اقتصاد)

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی کشاورزی

خلاصه کاندید