کارشناسی مهندسی کامپیوتر (01614)

Logo

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (01614)

مهندسی کامپیوتر

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذراندن دوره BIZAGI در سایت فرادرس به مدت 5 ساعت

گذراندن دوره RATIONAL ROSE , VS CODE , SQL SERVER  ذر دانشگاه آزاد اصفهان به مدت یک ترم

گذراندن دوره BPM در سایت فرادرس و دانشگاه آزاد اصفهان

گذراندن دوره پایتون (متوسط)

گذراندن دوره HTML CSS در سایت وب پراگ

گذراندن دوره   C++/C در دانشگاه آزاد اصفهان

تحصیلات

در حال تحصیل(دو ترم باقی مانده)
دانشگاه آزاد اصفهان کارشناسی-مهندسی کامپیوتر

17/67

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی کامپیوتر

خلاصه کاندید