کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک (01648)

Logo

کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک (01648)

مهندسی پزشکی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

تحصیلات

1400
تربیت معلم اصفهان کاردانی_دوره های ابتدایی و مقدماتی
1398
آزاد خمینی شهر کارشناسی_مهندسی پزشکی بیوالکتریک

سوابق کاری

صندوقداری شرکت اورست مدرن
4 ماه
آموزشی تربیت معلم پایه آموزشی
3 ماه

مهارت های حرفه ای

  • کاردانی دوره ابتدایی
  • مهندسی پزشکی

خلاصه کاندید