کارشناسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریکی(01113)

Logo

کارشناسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریکی(01113)

مهندسی پزشکی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

 

تحصیلات

1400
دانشگاه آزاد خمینی شهر کارشناسی-مهندسی پزشکی(بیوالکتریکی)

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی پزشکی

خلاصه کاندید