کارشناسی مهندسی مکانیک (01442)

Logo

کارشناسی مهندسی مکانیک (01442)

مهندسی مکانیک

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

گذراندن دوره CATIA در دانشگاه صنعتی اراک

گذراندن دوره جوشکاری صنعتی در فنی حرفه ای

گذراندن دوره ICDL

تحصیلات

1399
صنعتی اراک کارشناسی- مهندسی مکانیک

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی مکانیک

خلاصه کاندید