کارشناسی مهندسی شیمی (01340)

Logo

کارشناسی مهندسی شیمی (01340)

مهندسی شیمی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

تحصیلات

1391
آزاد شهرضا کارشناسی-مهندسی شیمی (پتروشیمی)

معدل 16/54

سوابق کاری

معاون فناوری آموزش و پرورش -دبیرستان متوسطه اول
از سال 1391 به مدت 9 سال و 8 ماه

مهارت های حرفه ای

  • کارشناسی شیمی
  • مهندسی شیمی

خلاصه کاندید