کارشناسی مهندسی ساخت و تولید(01432)

Logo

کارشناسی مهندسی ساخت و تولید(01432)

مهندس ساخت و تولید

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Power point

 

تحصیلات

دانشگاه صنعتی نوشیزوانی بابل کارشناسی-مهندسی ساخت و تولید

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی ساخت و تولید

خلاصه کاندید