کارشناسی مهندسی برق(01536)

Logo

کارشناسی مهندسی برق(01536)

مهندسی برق

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word  , Power point

تحصیلات

1399
آزاد نجف آباد کارشناسی-مهندسی برق

معدل 14.02

سوابق کاری

کارمند فنی پیشتاز تصویر چهلستون
1397 الی 1400

خدمت سربازی

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی برق

خلاصه کاندید