کارشناسی مهندسی برق مخابرات (01534)

Logo

کارشناسی مهندسی برق مخابرات (01534)

مهندسی برق مخابرات

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

گذراندن دوره ICDL در موسسه افق تابان وابسته به فنی و حرفه ای به مدت 3 ماه

تحصیلات

1397
دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی-مهندسی برق مخابرات

معدل 14

سوابق کاری

بازاریاب فروش آرام برج پرنیان
به مدت 6 ماه

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی برق مخابرات

خلاصه کاندید