کارشناسی مدیریت بازرگانی (01425)

Logo

کارشناسی مدیریت بازرگانی (01425)

مدیریت بازرگانی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

تحصیلات

پیام نور کهندژ کارشناسی- مدیریت بازرگانی

سوابق کاری

کمک حسابدار شرکت پخش مواد غذایی
مهرماه 1400 الی فروردین 1401
فروشنده فروشندگی لوستر
شهریور ماه 1399 الی شهریور ماه 1400

مهارت های حرفه ای

  • مدیریت بازرگانی

خلاصه کاندید