کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی(01420)

Logo

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی(01420)

مترجمی زبان انگلیسی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel

تحصیلات

1400
پیام نور شاهین شهر کارشناسی-مترجمی زبان انگلیسی

سوابق کاری

مدرس تدریس زبان انگلیسی
1400 الی 1401 به مدت 1 سال
اپراتور تولید تولید لباس ورزش فرد
1399 الی 1400 به مدت 9 ماه
اپراتور تولید کارگاه کفش اصفهان
1396 به مدت 6 ماه

مهارت های حرفه ای

  • مترجمی زبان انگلیسی

خلاصه کاندید