کارشناسی عمران (01541)

Logo

کارشناسی عمران (01541)

کارشناسی عمران

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point , Photoshop

گذراندن دوره های Autocad ,Revit ,Sketchup در آموزشگاه امیر کبیر

گذراندن دوره طراحی معماری و دکوراسین داخلی در آموزشگاه امیر کبیر

تحصیلات

1395
دانشگاه آزاد خوراسگان کارشناسی-عمران

معدل 17

مهارت های حرفه ای

  • کارشناسی عمران
  • معماری و دکوراسیون داخلی

خلاصه کاندید