کارشناسی عمران (01479)

Logo

کارشناسی عمران (01479)

کارشناسی عمران

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

 

تحصیلات

1398
صنعتی کرمانشاه کارشناسی-عمران

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی عمران

خلاصه کاندید