کارشناسی علوم سیاسی -مونتاژکار (01641)

Logo

کارشناسی علوم سیاسی -مونتاژکار (01641)

مونتاژکار

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

گذراندن دوره تعمیر محافظ برق

تحصیلات

1398
پیام نور نجف آباد کارشناسی_علوم سیاسی

معدل 12/87

سوابق کاری

اداری صنایع کاشی اصفهان
14 سال

مهارت های حرفه ای

  • مونتاژکار

خلاصه کاندید