کارشناسی شیمی کاربردی(00252)

Logo

کارشناسی شیمی کاربردی(00252)

شیمی کاربردی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

تحصیلات

1398
دانشگاه اصفهان کاردانی-شیمی کاربردی
1400
دانشگاه اصفهان کارشناسی-شیمی کاربردی

مهارت های حرفه ای

  • شیمی کاربردی

خلاصه کاندید