کارشناسی شیمی- اداری (02117)

Logo

کارشناسی شیمی- اداری (02117)

کارشناسی شیمی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مشاغل مورد علاقه : اداری ، آزمایشگاهی

تحصیلات

1402
دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی-شیمی کاربردی

معدل 16/55

سوابق کاری

تحقیق و توسعه کیمیاگران اسپادانا
3 ماه

مهارت های حرفه ای

  • اداری
  • کارشناسی شیمی

خلاصه کاندید