کارشناسی ریاضیات و کاربردها (01615)

Logo

کارشناسی ریاضیات و کاربردها (01615)

کارشناسی ریاضیات و کاربردها

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel

تحصیلات

1400
مرکز اصفهان کارشناسی-ریاضیات و کاربردها

معدل 17/60

مهارت های حرفه ای

  • ریاضیات و کاربردها

خلاصه کاندید