کارشناسی حقوق ( 01508)

Logo

کارشناسی حقوق ( 01508)

کارشناسی حقوق

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point , Photoshop

گذراندن دوره نرم افزار حسابداری امین در موسسه آینده

تحصیلات

1399
پیام نور اصفهان کارشناسی حقوق

مهارت های حرفه ای

  • کارشناسی حقوق

جوایز

خلاصه کاندید