کارشناسی حسابداری (01434)

Logo

کارشناسی حسابداری (01434)

حسابداری

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

گذراندن دوره نرم افزار پارسیان به صورت آنلاین در خانه کارگر

تحصیلات

غیرانتفاعی صبح صادق کارشناسی-حسابداری

سوابق کاری

کارآموز شرکت ره آورد
تیرماه 1401 الی مهر 1401

مهارت های حرفه ای

  • حسابداری

خلاصه کاندید