کارشناسی حسابداری (01434)

Logo

کارشناسی حسابداری (01434)

کارشناسی حسابداری

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

گذراندن دوره پارسیان (آنلاین) در خانه کارگر به مدت 2 ماه

تحصیلات

غیرانتفاعی صبح صادق کارشناسی-حسابداری

معدل17/56

سوابق کاری

کارآموز شرکت ره آورد
تیرماه 1401 الی مهرماه 1401 به مدت 3 ماه

مهارت های حرفه ای

  • حسابداری
  • کارشناسی حسابداری

خلاصه کاندید