کارشناسی برق مخابرات (02152)

Logo

کارشناسی برق مخابرات (02152)

کارشناسی برق مخابرات

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

تحصیلات

1396
آزاد نجف آباد کارناسی_برق مخابرات

معدل 14/50

سوابق کاری

هنرآموز آموزش و پروزش
1401 الی 1402
مونتاژکار شرکت آرانیک الکترونیک
1399 الی 1400

مهارت های حرفه ای

  • برق مخابرات

خلاصه کاندید