کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(01437)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(01437)

مهندسی کشاورزی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

تحصیلات

1398
رامین خوزستان کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی(خاکشناسی)

سوابق کاری

کاربر کامپیوتر دفتر پیشخوان دولت
7 ماه
مسئول آزمایشگاه شرکت خاکشناسی
1 سال

مهارت های حرفه ای

  • خاکشناسی
  • مهندسی کشاورزی

خلاصه کاندید