کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (01437)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (01437)

مهندسی کشاورزی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

 

تحصیلات

1398
رامین خوزستان کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی(خاکشناسی)

معدل 14

سوابق کاری

کاربر کامپیوتر دفتر پیشخوان دولت
به مدت 7 ماه
مسئول آزمایشگاه شرکت خاکشناسی
به مدت 1 سال

مهارت های حرفه ای

  • خاکشناسی
  • مهندسی کشاورزی

خلاصه کاندید