کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار -امریه (01431)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار -امریه (01431)

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point , Photoshop

گذراندن دوره #C  در موسسه تاپ لرن

گذراندن دوره ++C در موسسه تاپ لرن

تحصیلات

1400
اصفهان کارشناسی-مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
در حال تحصیل
اصفهان کارشناسی ارشد-مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی کامپیوتر
  • نرم افزار

خلاصه کاندید