کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر(01352)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر(01352)

مهندسی پلیمر

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

تحصیلات

1392
دانشگاه آزاد شیراز کارشناسی-مهندسی پلیمر(صنایع پلیمر)
1397
دانشگاه یزد کارشناسی ارشد-مهندسی پلیمر(صنایع پلیمر)

سوابق کاری

اداری/بازرگانی شرکت هوایار تجهیز بهار و دانش قطعه ثمین
آذرماه 1399 الی شهریور ماه 1401

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی پلیمر

خلاصه کاندید