کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیوالکتریک(01383)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیوالکتریک(01383)

مهندسی پزشکی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذراندن دوره MATIAB

گذراندن دوره ICDL

تحصیلات

1395
پیام نور اصفهان کارشناسی-مهندسی پزشکی(بالینی)
در حال تحصیل
آزاد نجف آباد کارشناسی ارشد-مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

سوابق کاری

دستیار دندانپزشک دندانسازی
2 سال

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی پزشکی

خلاصه کاندید