کارشناسی ارشد مهندسی نفت-بهره برداری (01554)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی نفت-بهره برداری (01554)

مهندسی نفت

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذراندن دوره pipesim در خانه مهندسی نفت به مدت 20 ساعت

گذراندن دوره آموزش عمومی ایمنی در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به مدت 40 ساعت

گذراندن دوره آموزشی تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به مدت 20 ساعت

تحصیلات

1397
دانشگاه میمه کارشناسی-مهندسی نفت(حفاری و استخراج)

معدل 17/05

1401
آزاد خمینی شهر کارشناسی ارشد-مهندسی نفت(بهره برداری)

معدل 16/79

سوابق کاری

دستیار امور فنی و مهندسی شرکت راه اندازان سکوهای دریایی تهران
آبان ماه 1392 الی مهرماه 1393
کارآموز دکل حفاری فتح 42
تیرماه 1395 الی شهریورماه 1395
مدیریت فروشگاه پوشاک
1398 الی 1401

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی نفت

خلاصه کاندید