کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (01428)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (01428)

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point , Photoshop

 

تحصیلات

صنعتی اصفهان کارشناسی-مهندسی مکانیک(جامدات)
صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد -مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)

مهارت های حرفه ای

  • طراحی کاربردی
  • مهندسی مکانیک

خلاصه کاندید