کارشناسی ارشد مهندسی مواد (01634)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی مواد (01634)

کارشناسی ارشد مهندسی مواد

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point,Photoshop

آشنایی با نرم افزار آنالیز کیفی XRD(XPERT) در دانشگاه اصفهان به مدت 72 ساعت

گذراندن دوره توانمندسازی سرمایه های انسانی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای به مدت 72 ساعت

گذراندن دوره اکسل مقدماتیو حرفه ای در سایت آموزش و فناوری  نانو به مدت 30 ساعت

گذراندن دوره پویش ملی صادرات ورود به بازارهای هدف صادراتی در موسسه پویش ملی صادرات به مدت 12 ساعت

گذراندن دوره نرم افزار کتیا مقدماتی در دانشگاه صنعتی اصفهان به مدت 30 ساعت

گذراندن دوره مبانی فیزیک نور و تئوری های مرتبط با آن در شرکت الکترونیک صاایران به مدت 72 ساعت

تحصیلات

1393
غیرانتفاعی نقش جهان کارشناسی_مهندسی مواد(سرامیک)

17/45

1396
دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد_مهدسی مواد(سرامیک)

17/10

سوابق کاری

معاونت اجرایی دبیرستان صالحین 2
1400 الی 1401
پژوهشگر شرکت رایکا صنعت افرند
1398 الی 1400
پژوهشگر الکترواپتیک صاایران اصفهان
1395 الی 1398

مهارت های حرفه ای

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد
  • مهندسی مواد

خلاصه کاندید