کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(01391)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(01391)

مهندسی صنایع

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point , Photoshop

گذراندن دوره های داشبوردهای مدیریتی ، MSP ،P6 ،AUTOCAD، VISIO

تمامی مراحل تحقیق بازار و مشتری یابی و اسناد و اینکوترمز مربوط به صادرات را بلد می باشم.

تحصیلات

1393
پیام نور شاهین شهر کارشناسی-مهندسی صنایع
1396
آزاد خمینی شهر کارشناسی ارشد-مهندسی صنایع(سیستم های اقتصادی اجتماعی)

سوابق کاری

کارشناسی برنامه ریزی تولید نامکار گاز
2 سال
مدیر داخلی نفیس صنعت نیکان
6 ماه
کارشناسی برنامه ریزی تولید پیشرو دیزل
1/5 سال

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی صنایع

خلاصه کاندید