کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (01610)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (01610)

مهندسی صنایع

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel

 

تحصیلات

1400
دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان کارشناسی_مهندسی صنایع

معدل 17/12

در حال تحصیل
صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد_مهندسی صنایع (گرایش لجستیک)

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی صنایع

خلاصه کاندید