کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی (01643)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی (01643)

مهندسی صنایع غذایی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

تحصیلات

1399
صنعتی اصفهان کارشناسی_صنایع غذایی

معدل 18/67

1401
صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد_ مهندسی صنایع غذایی

معدل 18/71

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی صنایع غذایی

خلاصه کاندید