کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-فرآیندهای جداسازی (01613)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-فرآیندهای جداسازی (01613)

مهندسی شیمی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذراندن دوره +ASPEN وMATLAB و HYSYS  در انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه نفت آبادان

تحصیلات

1399
صنعت نفت آبادان کارشناسی-مهندسی شیمی

معدل 17/23

در حال تحصیل
تربیت مدرس تهران کارشناسی ارشد- فرآیندهای جداسازی

معدل 16/82

سوابق کاری

مدرس آکادمی نخبه پروران دکتر صالح
1 سال

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی شیمی

خلاصه کاندید