کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-داروسازی (01664)

Logo

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-داروسازی (01664)

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

مشاغل مورد علاقه: آزمایشگاه تشخیص طبی و داروسازی

تحصیلات

1394
موسسه غیرانتفاعی نوردانش کارشناسی_زیست شناسی میکروبیولوژی

معدل 16

1402
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان کارشناسی ارشد_مهندسی شیمی گرایش داروسازی

معدل 18

سوابق کاری

آموزگار مدرسه
1396 الی 1398
کارآموز میکروب وهورمون آزمایشگاه تشخیص طبی
مهرماه 1401 الی بهمن ماه 1401
کارمند تحقیق و توسعه وریا فارمد پارس
بهمن ماه 1401 الی اسفند ماه 1401

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی شیمی

خلاصه کاندید