کارشناسی ارشد مدیریت مالی (01538)

Logo

کارشناسی ارشد مدیریت مالی (01538)

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel

گذراندن دوره آموزش نرم افزار هلو

تحصیلات

1393
پیام نور نجف آباد کارشناسی_مدیریت دولتی

12/12

1396
دانشگاه راغب کارشناسی ارشد_مدیریت مالی

14/7

مهارت های حرفه ای

  • کارشناس مدیریت مالی
  • مدیریت مالی

خلاصه کاندید