کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

Logo

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار Word

تحصیلات

1392
آزاد کارشناسی ارشد-مدیریت بازرگانی

17

سوابق کاری

کمک حسابدار شهرک صنعتی محمودآباد
کمک حسابدار مصالح ساختمانی
2 سال
کمک حسابدار شرکت تعاونی
2 سال

مهارت های حرفه ای

  • کمک حسابدار
  • مدیریت بازرگانی

خلاصه کاندید