کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(01526)

Logo

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(01526)

مدیریت بازرگانی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

تحصیلات

1377
آزاد خمینی شهر کارشناسی_مهندسی مکانیک سیالات

معدل 13

1397
آزاد نجف آباد کارشناسی ارشد_مدیریت بازرگانی

معدل 17

سوابق کاری

مدیر مبادلات تعاونی اعتبار حسنات اصفهان
1381 الی 1386 به مدت 6 سال
مدیر اعتبارات تعاونی اعتبار حسنات اصفهان
1386 الی 1390 به مدت 4 سال
معاون شعبه موسسه اعتباری کاسپین-فردوسی
1390 الی 1395 به مدت 5 سال
رئیس شعبه موسسه اعتباری کاسپین
1395 الی 1397 به مدت 2 سال
مدیر عامل شرکت بازرگانی چهلستون جی
1399 الی 1401 به مدت 2 سال

مهارت های حرفه ای

  • مدیریت بازرگانی
  • مهندسی مکانیک

خلاصه کاندید