کارشناسی ارشد فیتوشیمی (0156)

Logo

کارشناسی ارشد فیتوشیمی (0156)

کارشناسی ارشد فیتوشیمی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

 

تحصیلات

1392
صنعتی اصفهان کارشناسی_شیمی کاربردی

معدل 17/7

1395
شهید بهشتی کارشناسی ارشد_فیتوشیمی

معدل 18/2

سوابق کاری

کارشناس بخشجذب اتمی شرکت کیمیا پژوه البرز
1398الی 1401 به مدت 3 سال

مهارت های حرفه ای

  • فیتوشیمی
  • مهندسی شیمی

خلاصه کاندید