کارشناسی ارشد صنایع-کنترل پروژه (0296)

Logo

کارشناسی ارشد صنایع-کنترل پروژه (0296)

مهندسی صنایع

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

گذراندن دوره msproject , primavera , jira

گذراندن دوره پودمان مدیریت پروژه

 

مشاغل مورد علاقه : مهندسی صنایع،کنترل پروژه ، تضمین کیفیت

تحصیلات

1401
آزاد واحد نجف آباد کارشناسی-مهندسی صنایع

معدل 17/68

در حال تحصیل
آزاد واحد نجف آباد کارشناسی ارشد-مهندسی صنایع-مدیریت پروژه

سوابق کاری

کارشناس کنترل پروژه شرکت فناوری اطلاعات مهیمن
تیرماه 1401 الی بهمن ماه 1401

مهارت های حرفه ای

  • کنترل پروژه
  • مهندسی صنایع

خلاصه کاندید