کارشناسی ارشد شیمی کاربردی (01509)

Logo

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی (01509)

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

تحصیلات

1400
دانشکده فنی حرفه ای ولیعصر تهران کارشناسی_ صنایع شیمی (مهندسی شیمی)

17/03

در حال تحصیل
دانشگاه صنعتی مالک اشتر کارشناسی ارشد_شیمی کاربردی

سوابق کاری

کارشناس آزمایشگاه (کارآموزی) شرکت آب و فاضلاب شهرستان اردل
تیرماه 1395 الی مرداد ماه 1395
کارشناس آزمایشگاه (کارآموزی) شرکت آب و فاضلاب خوزستان
مهرماه 1398 الی دی ماه 1398
کارشناس آزمایشگاه (کارآموزی) شرکت آب و فاضلاب شهرکرد
مهرماه 1400 الی دی ماه 1400

مهارت های حرفه ای

  • شیمی کاربردی
  • مهندسی شیمی

خلاصه کاندید