کارشناسی ارشد شیمی تجزیه (0245)

Logo

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه (0245)

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مشاغل مورد علاقه : کار در آزمایشگاه ،اداری

تحصیلات

1397
پیام نور مرکز اصفهان کارشناسی_شیمی کاربردی

معدل 15/68

1401
صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد_شیمی تجزیه

معدل 14/50

سوابق کاری

حسابدار فروشگاه
1397 الی 1400

مهارت های حرفه ای

  • شیمی تجزیه

خلاصه کاندید