کارشناسی ارشد شیمی تجزیه (02149)

Logo

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه (02149)

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

تحصیلات

دانشگاه اصفهان کارشناسی_شیمی
دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد_شیمی تجزیه

سوابق کاری

مسئول آزمایشگاه مرکز پژوهشی کارایالایه
1سال
پژوهشگر،مدیر فنی، مسئول آزمایشگاه،آموزش کارآموز مرکز پژوهشی کاراریالایه
2 سال و 9 ماه

مهارت های حرفه ای

  • شیمی تجزیه

خلاصه کاندید