کارشناسی ارشد برق کنترل (02133)

Logo

کارشناسی ارشد برق کنترل (02133)

کارناسی ارشد برق کنترل

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

 

تحصیلات

1393
آزاد کارشناسی_برق کنترل

معدل 16/30

1396
آزاد کارشناسی ارشد_ برق کنترل

معدل 17/28

سوابق کاری

مسئول بخش QC انباردار شرکت فراز رهپویان نویسن
1400 الی 1402

مهارت های حرفه ای

  • برقکنترل

خلاصه کاندید