کارشناسی ارشد الکترونیک_الکترونیک افزاره های میکرو نانو الکترونیک (01653)

Logo

کارشناسی ارشد الکترونیک_الکترونیک افزاره های میکرو نانو الکترونیک (01653)

کارشناسی ارشد الکترونیک

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Power point

گذراندن دوره برنامه نویسی میکروکنترلر avr در فنی حرفه ای اصفهان به مدت 272 ساعت

گذراندن دوره الکترونیک کار صنعتی در فنی حرفه ای اصفهان به مدت 700 ساعت

گذراندن دوره Altium designer در موسسه نما تک;

تحصیلات

1400
دانشگاه شیخ بهایی کارشناسی-الکترونیک

معدل 16

در حال تحصیل
دانشگاه خوراسگان کارشناسی ارشد-الکترونیک افزاره های میکرو نانو الکترونیک

معدل 18.6

مهارت های حرفه ای

  • الکترونیک
  • کارشناسی ارشد الکترونیک

خلاصه کاندید